Schadeherstel caravan

Pauw Recreatie krijgt een 9,1 bij het Achmea klanttevredenheidsonderzoek schadeherstel caravan.

Onlangs heeft Achmea verzekering een klant tevredenheidsonderzoek gedaan inzake schadeafhandeling. De klanten hebben Pauw Recreatie een beoordeling van 9,1 gegeven. Wij zijn hier natuurlijk superblij mee, het is een geweldig mooi compliment voor onze schade afdeling.

schadeherstel caravan

Schade aan uw vouwwagen of caravan?
Pauw Recreatie repareert altijd onder de meest gunstige voorwaarden voor u !!

Verzekeringsmaatschappijen doen tegenwoordig steeds meer aan schadesturing. Dit houdt in dat wanneer u schade meldt bij de verzekeringsmaatschappij aan uw vouwwagen of caravan, u voor taxatie en/of reparatie naar een bepaalde reparateur wordt gestuurd.
LET OP ! U bent altijd vrij om te kiezen waar u uw schade laat taxeren/uitvoeren.
Pauw recreatie heeft met bijna alle verzekeringmaatschappijen afspraken, en repareert dus altijd onder de meest gunstige voorwaarden voor u.
Op alle door ons uitgevoerde schadereparaties krijgt u tevens 2 jaar Bovag garantie.

Informatie over schade afhandeling en schadeherstel.

Een ongelukje zit in een klein hoekje, dat weet iedereen. Maar hoe te handelen bij schade is vaak niet bij iedereen bekend. Daarom hieronder een duidelijk stappen overzicht dat u kunt doorlopen wanneer u schade aan de vouwwagen of caravan  heeft.

STAP 1:
WAT TE DOEN DIRECT NADAT DE SCHADE IS ONTSTAAN:

Indien het een tweezijdig ongeluk betreft. ( schade aan derde)
Zorg dat u op een veilige plek komt te staan, en maak, indien mogelijk, de rijweg zo spoedig mogelijk vrij. Blijf ten alle tijden kalm. Vul samen met de tegenpartij een schadeformulier in (voor en achterkant) en vergeet niet de tegenpartij te laten tekenen,
Indien er een discussie over de schuldige partij is, laat dan altijd de politie komen. Meld de schade binnen 14 dagen bij uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij en stuur hen het schadeformulier toe.

Indien er sprake is van een eenzijdig ongeluk, hoeft u niet direct een schadeformulier in te vullen. Maar u dient wel binnen 14 dagen de schade te melden bij uw tussen persoon of verzekeringsmaatschappij. Vul daarna het schadeformulier in en stuur deze naar uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.

Invullen schadeformulier.
Indien u geen schadeformulier heeft kunt u die opvragen bij uw tussenpersoon en/of verzekeringsmaatschappij. Vult u het formulier zo nauwkeurig mogelijk in.

Op het formulier staat ook een geschat schadebedrag, door het klikken op onderstaande link kunt u dit bij ons online opvragen.schade@pauwrecreatie.nl

De informatie die wij daar verder voor nodig hebben zijn:

– Merk, type, chassisnummer van de vouwwagen of caravan
– Goede omschrijving waar op de vouwwagen of caravan zich de schade bevindt
– Gedetailleerde en overzicht foto van de schade.

STAP 2:
TAXATIE EN EXPERTISE VAN DE SCHADE:

Afhankelijk van het door ons getaxeerde schadebedrag en de verzekeringspolis zal er een schade-expertise door een schade-expert plaats moeten vinden. Bij het doorgeven van de hoogte van het schadebedrag, zal de tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij aangeven of een expertise door een expert noodzakelijk is. De schade-expertise wordt altijd uitgevoerd bij de reparateur die de schade gaat herstellen.

Indien er een schade-expertise moet plaats vinden maakt u dan met de tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij een afspraak wanneer dit kan gaan plaats vinden.
U mag dan de vouwwagen of caravan een dag vóór of op de dag van de schade-expertise tussen 8-9 uur bij ons langs brengen en aan het einde van de dag weer ophalen. Vergeet u niet uw kentekenbewijs van het voertuig en groene kaart van de verzekeringsmaatschappij mee te nemen.

LET OP!
Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die werken met schadesturing. Dit houdt in dat afhankelijk van de postcode waar u woont, ze u naar een schadeherstel bedrijf sturen. U ben NIET verplicht naar dit bedrijf te gaan. U kunt zelf bepalen waar en door wie u de schade laat taxeren en/of herstellen.
Pauw recreatie repareert voor alle verzekeringsmaatschappijen en onder dezelfde voorwaarden als het herstelbedrijf waar u door de verzekeringsmaatschappij naar toe wordt gestuurd.

De kosten voor een schadetaxatie bedragen € 75,00, deze zullen worden verrekend indien u de schade door ons laat herstellen.

unigarant Unie logo achmea schade logo_BOVAG_liggend_fc[1]

 

STAP 3: HERSTEL OF WAARDEVERMINDERING:

Voordat de vouwwagen of caravan  getaxeerd is zal u de vraag gesteld worden of u de wagen hersteld wilt hebben  of kiest voor een waardevermindering.
Indien u de wagen laat herstellen kunt u na de taxatie, en akkoord van de verzekeringsmaatschappij, bij ons een afspraak maken voor de reparatie. Afhankelijk van de soort reparatie is het soms mogelijk de wagen direct daarvoor te laten staan.

Meestal zullen er echter onderdelen besteld moeten worden en zullen wij met u een afspraak maken wanneer de schade hersteld kan worden. U brengt de wagen dan op de afgesproken datum, of de dag ervoor, en wij gaan de schade voor u herstellen. Zodra de wagen klaar is zullen wij contact met u opnemen en een afspraak maken wanneer u de wagen weer kunt ophalen.

Wanneer u ervoor kiest de wagen niet te laten herstellen dan zult u, een door de schade-expert, vastgestelde waardevermindering uitgekeerd krijgen.
Houdt u er wel rekening  mee dat wanneer u de wagen inruilt of verkoopt de schade van de inruilwaarde of verkoopwaarde afgehaald wordt. Indien er nogmaals schade ontstaat op dezelfde plek, zal de verzekeringsmaatschappij de nieuwe schade uitkeren minus het reeds uitgekeerde bedrag.

STAP 4:
FINANCIELE AFHANDELING VAN DE SCHADE:

Er zijn twee mogelijkheden voor het financieel afhandelen van de schade.

– De verzekeringsmaatschappij keert uit aan u. Het kan zo zijn dat de verzekeringsmaatschappij over gaat tot een “deel” uitkering voordat de wagen gerepareerd is. Het resterende bedrag minus het eventueel aanwezige eigen risico ontvangt u zodra de reparatienota wordt opgestuurd. Indien de verzekeringsmaatschappij aan u uitkeert, dan dient u de rekening na de reparatie van de schade aan ons te voldoen inclusief het eventuele eigen risico.

– U tekent bij ophalen na schadeherstel van een vouwwagen of caravan een Acte van sessie. Hiermee geeft u ons akkoord het schadebedrag rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te incasseren. De verzekeringsmaatschappij keert ons uit minus het eventueel aanwezige eigen risico. Vervolgens ontvangt u van ons een factuur van het eigen risico. De hoogte van uw eventuele eigen risico vindt u op uw verzekeringspolis.

U ontvangt na schadeherstel van ons een garantieformulier, u krijgt op uitgevoerde schadereparaties en onderdelen 2 jaar Bovag garantie .